χριστός

  1. Always Somewhere

    Καλά Χριστούγεννα & Χρόνια πολλά!

    :emoji_christmas_tree: Καλά Χριστούγεννα σε όλους :emoji_christmas_tree: Υγεία, αγάπη και γαλήνη παντου!!!! Χρόνια πολλά!!!! :emoji_blush: Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’ Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος...
  2. Always Somewhere

    Ευχές για το Πάσχα.

    Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Το Αναστάσιμο Φως να σας χαρίσει Δύναμη ψυχική και σωματική, Υγεία και Ευλογία σε σας και στις οικογένειές σας.
Top