Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

geoanas

Commodore Vampire
Staff member
Messages
7,230
Reaction score
6,007
Points
223
Θερμές και Εγκάρδιες Ευχές και από εμένα σε όλους! Μακάρι με την Ανάσταση του Σωτήρα μας, να έρθει και η Ανάσταση για όλο τον κόσμο...

 

Always Somewhere

Retro Mentor
Messages
1,059
Reaction score
2,098
Points
123

Vince το angry face δεν είναι για σένα αλλα για αυτά τα άτριχα κορίτσ..ε..αγοράκια ήθελα να πω.. που κοροϊδεύουν το Αναστάσιμο τροπάριο!

Δεν ήμαστε καλά.. Πιάσανε καικάνανε το Αναστάσιμο τροπάριο Metal τραγούδι και βάλανε και δικό τους στοίχο! Μήπως θέλουν και πνευματικά δικαιώματα στο Ευαγγέλιο...


________________________________________

Στο κατά Ματθαίο ευαγγέλιο 28:5-7 διαβάζουμε τα εξής: ¨ Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τις γυναίκες ¨ Μη φοβείσθε σεις διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε , δεν είναι εδώ ΔΙΟΤΙ ΑΝΕΣΤΗ καθώς είπε, έλθετε και ίδετε το τόπο όπου εκείτο ο Κύριος και υπάγετε ταχέως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ και θέλει πάει πρότερον υμών εις την Γαλιλαίαν , εκεί θέλετε ιδεί αυτόν, ιδού σας είπον¨.

--

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. Ἀμήν

Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τον Λόγο του Θεού πως το ¨Χριστός Ανέστη¨ το είπε για πρώτη φορά ένας άγγελος του Θεού στις γυναίκες που πήγαιναν στον τάφο του Ιησού την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που είναι η σημερινή Κυριακή.

__________________________________

Οι προβιές τους πάνε καλύτερα και αντί να παίζουν μουσική θα έπρεπε να μαντρωνουν γίδια και πρόβατα σαν γιδοβοσκοι!


Sorry για το ύφος μου είναι η πρώτη φορά απο το 2007 που είμαι στα φόρουμ και σπάω και μιλάω έτσι. Προσβάλουν όμως την θρησκεία και τους ψαλμούς.

Σκυλιασαν με τον Χριστό και την Ορθοδοξία!
 
Last edited:
Top